Vyjadrenie ZOJ k zvoleniu predsedu NS SR

K zvoleniu predsedu Najvyššieho súdu SR

Členovia súdnej rady zo sudcovskej iniciatívy ZOJ nepodporili zvolenie Jána Šikutu za predsedu NS, pretože ich nepresvedčil, že naplní očakávania spoločnosti na riadenie a zabezpečenie plnenia  dôležitých úloh, ktoré najvyššia súdna inštancia má plniť vo výkone súdnictva.

Avšak až po tom, keď bude Ján Šikuta do funkcie predsedu NS vymenovaný prezidentkou SR a po uplynutí určitého času jeho pôsobenia v tejto funkcii, bude možné vyhodnotiť, či výber tohto kandidáta súdnou radou bol dobrý.

Ako prvou a najdôležitejšou úlohou, ako povedal aj sám kandidát, je vybudovanie inštitucionálnej dôveryhodnosti občanov k  najvyššiemu súdu, čo je možné len vtedy, ak funkcie sudcov na tomto súde budú vykonávať dôveryhodné a rešpektované osobnosti. Mal by sa spraviť audit výkonnosti všetkých sudcov s prihliadnutím na ich zaťaženosť počtom nerozhodnutých vecí, porovnať tieto výkony a nastaviť časové rámce rozhodovania porovnateľných vecí v rovnakých súdnych agendách. V súčasnosti sa javí, že na najvyššom súde je dostatok sudcov a netreba zvyšovať ich počet, ale nastaviť lepšiu špecializáciu sudcov a ich rovnomerné zaťaženie.

Sudcovia musia mať súčasne vytvorený dostatočne kvalitný administratívny a technický servis pre rozhodovaciu činnosť a tak sa zabezpečí efektívne a dostatočne rýchle  rozhodovanie tohto súdu.

Z hľadiska kvality rozhodovania slovenských súdov, musí najvyšší súd zabezpečiť predvídateľné a zrozumiteľné zjednocovanie rozhodovania súdov nižších stupňov, pretože právna istota a stabilita právneho poriadku sú základom právneho štátu.

Náročnou úlohou bude aj kreovanie Najvyššieho správneho súdu, ktorý sa sčasti vytvorí zo sudcov Najvyššieho súdu SR. Bude k tomu nevyhnutne potrebná úzka súčinnosť oboch týchto súdov.

Najvyšší súd v súčasnosti pracuje vo veľmi nevyhovujúcich priestoroch, ktoré už nespĺňajú ani hygienické štandardy. Ďalšou úlohou preto bude zabezpečiť všetkým sudcom a pracovníkom najvyššieho súdu dôstojné a primerané pracovné prostredie, zodpovedajúce jeho dôležitosti v spoločnosti. Pre naplnenie tejto  úlohy by si nový predseda súdu mal vytvoriť schopný a flexibilný manažment, ktorý bude za to zodpovedať a on by sa mal venovať predovšetkým riadeniu súdenia najvyššieho súdu.

V Bratislave 12.05.2020                                                                               

  JUDr. Katarína Javorčíková

hovorkyňa ZOJ

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Vyjadrenie ZOJ k zvoleniu predsedu NS SR

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri