Odpoveď ZOJ na otvorený list pána poslanca Baránika

Vážený pán poslanec,

Oceňujeme, že ste na naše vyhlásenia z 12.2. a 18.2. 2017 reagovali otvoreným listom, v ktorom objasňujete Vaše medializované postoje.

Podľa obsahu Vášho listu možno konštatovať, že nám ide o spoločný cieľ – funkčné a dôveryhodné súdnictvo, ale medzi nami sú rozdielne cesty ako tento cieľ dosiahnuť. Ani ZOJ sa nikdy nevyhýbala kritike do vlastných sudcovských radov, ale naša kritika vždy vychádzala z konkrétneho racionálneho základu, rešpektovala zásady slušnosti a právo na iný názor.

Rešpektujeme aj Vaše právo vysloviť, že Krajský súd v Bratislave je jeden z najskorumpovanejších súdov na Slovensku. Ak Váš názor vyplýva z nejakých kontroverzných rozhodnutí súdov, správania konkrétnych sudcov, alebo iných skutočností,  mali by ste o nich rovnako otvorene hovoriť ako o názore o skorumpovanom súde. Rozumieme tomu, že odhaľovanie korupcie je veľmi obtiažny a len zriedkavo úspešný proces v trestnoprávnej rovine; aj tomu, že ako poslanec  máte v tomto smere obmedzené možnosti. Váha Vašich slov ako poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, a osobitne na jej pôde, je však podstatne vyššia ako výroky bežných občanov. Iba verejným obviňovaním súdov  a sudcov sa zlá situácia v súdnictve, o ktorej hovoríte, nevyrieši. Jediný cieľ, ktorý sa takto  dosiahne, je ešte väčší prepad dôveryhodnosti súdnictva a oprávnené pocity krivdy u poctivých sudcov.

Nerozumieme Vašim tvrdeniam o zriedkavej autonómii slovenského súdnictva. Na riadení a správe súdov, výbere a disciplinárnom postihu sudcov participujú všetky moci v štáte. Počnúc nominovaním členov Súdnej rady SR výkonnou a zákonodarnou mocou, rovnako v zložení výberových komisií a disciplinárnych senátov, či v skutočnosti, že prostredníctvom predsedov súdov má minister spravodlivosti značné právomoci týkajúce sa kontroly práce sudcov a podmienok výkonu ich práce. Právne postavenie súdnej moci na Slovensku tak plne zodpovedá štandardom v iných demokratických štátoch v Európe a zodpovednosť za jej stav má celá štátna moc, nielen sudcovia.

Vo Vašom liste prezentujete aj názor, že Slovensko už dlho nie je právnym štátom; že polícia, súdy a prokuratúra sú až príliš často a do veľkej miery ovládané zločineckými organizáciami, vrátane politických. Takéto vnímanie stavu našej demokracie je veľký problém a týka sa všetkých, ktorí si ctia právo a chcú žiť čestne. Naše združenie je otvorené spolupráci a poskytne súčinnosť na ozdravných procesoch v súdnictve, pokiaľ budú v súlade s právom a morálnymi hodnotami, na ktorých je založený demokratický systém. Nemožno však očakávať, že ak ani medzi predstaviteľmi štátu nebudú fungovať základné pravidlá úcty, slušnosti a tolerancie, budú fungovať medzi občanmi, ktorí sú základom suverénnej moci štátu.

S úctou

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

 

V Bratislave 23.2.2017

 

 

Vážený pán:

 

Alojz Baránik

poslanec

Národnej rady SR

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Odpoveď ZOJ na otvorený list pána poslanca Baránika

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri