Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (Palo)

  Píšete: "...zákony pre súdnu prax v súčasnosti kladú prísne požiadavky na presvedčivé a zrozumiteľné odôvodnenie súdnych rozhodnutí... logicky, ak toto platí pre rozhodnutia sudcov (ako spoločenskej elity) v súdnych veciach, malo by to platiť aj na rozhodnutia súdnej rady, ako elity v samom súdnictve... " Prepáčte, ale definujte mi pojem "spoločenská elita" . Dovolím si citovať z uznesenia 5Co/377/2008-80 krajského súdu v Žiline: "preskúmaním spisového materiálu a uznesenia prvostupňového súdu dospel k záveru, že postupom súdu prvého stupňa bola odporcovi odňatá možnosť konať pred súdom a porušeniu jeho základných práv a slobôd". Pre mňa určite nie je sudca na súde, ktorý beztrestne porušil základné práva účastníka konania (o čom vie aj ministerstvo spravodlivosti SR aj verejná ochrankyňa slovenských práv a napriek tomu nekonajú) žiadna elita a myslím, že ani pre tých cca 75% občanov slovenska, ktorý súdom nedôverujú....

 • Hosť (Dement z Colorada)

  Odpoveď na: Palo

  Mám podobnú skúsenosť. Podal som amatérsku žalobu (bez právnika ) proti 4 sudcom Krajského súdu B.Bystrica za protizákonné uväznenie . Okr. súd žalobu bez pojednávania zamietol, podal som odvolanie a Krajský súd vec z dôvodu konfliktu záujmov posunul na Najvyšší súd, ktorý vec pridelil na Krajský súd Žilina. Ten rozhodol, (č.k. 9Co/970/2014 ) že Okr.súd nemal dôvod žalobu zamietnuť a vec mu vrátil. Odvtedy ubehlo veľa času a nastali iné komplikácie s príslušnosťou súdu a pod. Myslím, že tu bola a je jasná snaha sudcov ochrániť sudcov-kolegov pred dementom, ktorý nemal ani na právnika. Salut, slovenská ELITA !!!

 • Hosť (Jarda)

  Odpoveď na: Palo
  Fatal error: Cannot redeclare sde7c() (previously declared in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php:1) in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php on line 1