Stanovisko ZOJ k pripravovaným zmenám v súdnictve.

Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (ZOJ) vníma pripravované zmeny ako zámer vlády SR reagovať na veľmi nízku dôveryhodnosť súdnictva, ktorá je v súčasnosti na hranici 24%. Prekvapivé pre nás je, že to prichádza práve v čase prezidentskej predvolebnej kampane, pričom ešte minulý rok vláda považovala stav justície za dobrý a stabilizovaný.

            Ako pozitívny krok považujeme oddelenie funkcie predsedu Najvyššieho súdu a Súdnej rady SR, čím by sa odstránila neprimeraná koncentrácia moci v rukách jednej osoby. Túto zmenu ZOJ presadzovala od začiatku svojej existencie.

            Ďalšie navrhované zmeny neriešia jadro problému súdnictva a ani jeho následky.

            Nerozumieme zámeru preveriť všetkých sudcov cez Národný bezpečnostný úrad, pretože po roku 1989 museli všetci sudcovia vo výkone prejsť povinne previerkou Federálneho ministerstva vnútra ČSFR či nespolupracovali s ŠTB, a bezúhonnosť sudcov, ktorí vstúpili do systému po revolúcii by mala byť preverená cez výberové konania, ktorými prešli.

            Pokiaľ ide o zmenu v zákonoch týkajúcich sa samotnej práce sudcov, považujeme ich za riešenie v zmysle kolektívnej viny všetkých sudcov, z ktorých prevažná väčšina nenesie  na súčasnom stave justície žiadnu vinu ani svojou prácou a ani svojím správaním.

            Podozrenia zo zneužívania platenej práceneschopnosti alebo práce v domácom prostredí by sa mali riešiť individuálne voči konkrétnym sudcom. Navrhované opatrenia v tomto smere voči všetkým sudcom rozhodne nezvýšia dôveryhodnosť súdnictva.

            Za nízkou dôveryhodnosťou súdnictva je predovšetkým spôsob reprezentácie súdnictva jeho vrcholnými orgánmi, najmä zo strany súčasného predsedu najvyššieho súdu a súdnej rady, a mnohé kontroverzné rozhodnutia súdnej rady. Záznamy z rokovaní súdnej rady sú dôkazom, že dochádza k porušovaniu zákonov a ústavy takmer na každom zasadnutí súdnej rady.  Za zloženie a činnosť súdnej rady však zodpovedajú okrem sudcov aj vláda, parlament a prezident, ktorí v nej majú 9 svojich nominantov z celkového počtu 18 členov. Mohli tak a môžu účinne ovplyvňovať jej činnosť od počiatku jej fungovania, vrátane osoby, ktoré bola alebo bude zvolená za jej predsedu.

            Na verejnosť rovnako negatívne pôsobia časté signály o rodinkárstve pri výberových konaniach, o  manipulácii pri prideľovaní vecí zákonným sudcom, pričom existujú viaceré rozhodnutia senátov Ústavného súdu SR, že napríklad priamo predseda Najvyššieho súdu  SR v rozpore so zákonom menil rozvrh práce. V rozpore s etikou sudcov je takmer každé verejné vystúpenie predsedu Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR, ktorý beztrestne hrubo uráža nielen svojich oponentov, ale aj celý Ústavný súd SR a  médiá.

            Vážnym problémom sú časté pochybenia sudcov v trestných konaniach, v dôsledku ktorých sa dostali páchatelia závažných trestných činov na slobodu; za čo by mali nasledovať primerané postihy.

Sme presvedčení, že pre sudcov, ktorí poctivo pracujú, často aj na úkor svojho zdravia a rodiny, sú pripravované zmeny demotivačné a nezlepšia ani výkon súdnictva a ani jeho dôveryhodnosť.

            Skutočná zmena by nastala až vtedy, keby v súdnictve naozaj začali platiť etické pravidlá, všetky podozrenia z klientelizmu a rodinkárstva by boli vyšetrené a zodpovední ľudia postihnutí. Podmienkou je, aby sa do vedenia justície dostali len skutočné morálne a odborné autority, ktoré sa podľa toho aj správajú. To je však v kompetencii najmä vlády, prezidenta a parlamentu. Potom by sa ani sudcovia nebáli prehovoriť a aktivizovať snahu vytesniť spomedzi seba sudcov, ktorí do súdnictva nepatria.

 

V Bratislave 31.januára 2014

 

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Powered by Komento