Nový predseda Ústavného súdu Fiačan: November 89 som si všimol, bol som priamo účastný

Foto N – Vladimír Šimíček| Monika Tódová | dennikn.sk | 2. mája 2019 |

Predseda Ústavného súdu v prvom veľkom rozhovore hovorí o tom, že jeho základnou hodnotou je humanizmus a má silný vzťah k životnému prostrediu. Ivana Fiačana hnevá rúbanie lesov aj znečisťovanie vôd.

V rozhovore sa dočítate aj o tom:

- čo chce Fiačan zmeniť na fungovaní Ústavného súdu,

- ako sa ako študent zapojil do novembra 1989,

- koho považuje za právne kapacity a čo bude robiť ináč ako doterajšia predsedníčka súdu Ivetta Macejková,

- ako zastupoval klienta v kauze Armagedon, v ktorej sa súdi firma so štátom,

- ako si zvyká na nové postavenie a premýšľa o tom, s kým sa stretáva.

O pozícii predsedu Ústavného súdu sníval viac ako rok predseda Smeru a bývalý trojnásobný premiér Robert Fico. Teraz ste tu však vy. Aký je to pocit?

V prvom rade zaväzujúci. Táto funkcia je snom mnohých právnikov a prináša so sebou najmä veľkú zodpovednosť. Mám víziu, ktorú chcem presadiť. Postupne ju prezentujem aj svojim kolegom sudcom. Z hľadiska rozhodovacej činnosti som najmä sudcom a až potom predsedom, ale plne si uvedomujem aj všetky ostatné úlohy a povinnosti vyplývajúce z funkcie predsedu. Z médií som vnímal, že o túto funkciu bol záujem.

Bol to aj váš sen?

Môj sen bol stať sa sudcom Ústavného súdu, určite nie predsedom. Funkciu som však prijal a budem sa jej naplno venovať.

Čo je vašou víziou?

Posunúť súd vpred z hľadiska organizačnej stránky aj rozhodovacej činnosti. Nie je tajomstvom, že je tu potrebné napraviť niektoré veci – od podateľne cez rozvrh práce alebo komunikáciu navonok až po ďalší rozvoj elektronizácie konania, napríklad sprístupnenie elektronického súdneho spisu aj účastníkom konania, tak ako je to na všeobecných súdoch. Pri rozhodovacej činnosti je to najmä otázka zjednocovania judikatúry, mnohokrát sú tu rozdielne názory. Alebo otázka zamietania návrhov len z procesných dôvodov, pretože sa nedosiahla potrebná väčšina v pléne a účastník konania len preto vôbec nedostane odpoveď. Samozrejme, nemôžem žiadnemu sudcovi rozkázať alebo naňho vplývať, to som v živote nerobil ani robiť nebudem, ale metodologicky alebo z hľadiska vzdelávania by som chcel prispieť k tomu, aby navrhovatelia dostali odpovede.

Ako ste vnímali, že túto funkciu chcel Robert Fico, teda politik, ktorý presadil mnoho protiústavných vecí, ako napríklad stavanie diaľnic na cudzom či zákaz zisku zdravotných poisťovní, alebo stál za nevymenovaním Jozefa Čentéša?

Je to vec posúdenia toho, či spĺňal podmienky stať sa sudcom Ústavného súdu. To, či je vhodným kandidátom, posudzuje ústavnoprávny výbor, Národná rada a aj pán prezident. 

Patria politici na Ústavný súd?

Nie je to vylúčené. V mnohých, aj západných demokraciách politik, ktorý má za sebou niečo v odbore práva, sa bežne stáva sudcom Ústavného súdu. Ale musí byť za tým aj iný príbeh a iný život. Politický život nesmie byť veľmi odlišný od toho odborného a morálneho života, ktorý by sa od sudcu Ústavného súdu vyžadoval.

Robert Fico je známy aj výrokom, že si november 1989 nevšimol. Vy ste boli vtedy študent práva na Univerzite Komenského. Ako ste prežili revolúciu?

V piatok 17. novembra sme ako študenti mali beániu, teda slávnosť, na ktorej starší študenti prijímajú nových medzi seba. Priamo v ten deň sme nič iné nevnímali. Ale keď sme cez víkend sledovali správy a v pondelok prišli do veľkej sály v aule univerzity, už to tam vrelo. Za veľkým stolom sedelo celé vedenie fakulty, a keď vystúpil Jozef Moravčík, ktorý povedal, že treba zrušiť vedúcu úlohu strany a že v roku 1968 to nebola bratská pomoc, ale okupácia, vtedy sa u nás na fakulte všetko zlomilo. Odvtedy sme chodili na každú demonštráciu a žili sme tým. Fakulta organizovala aj podporu Václava Havla, cestovali sme až do Prahy na Václavské námestie. Bol som aj v takzvanom vlaku Nežnej revolúcie, ktorý šiel z Bratislavy do Košíc vyviezť revolúciu na východ Slovenska. Išli sme na prešovské internáty, kde sme my právnici a študenti z ďalších fakúlt diskutovali a spoločne sa zúčastnili demonštrácie. Na fakulte boli aj štrajkové výbory, rovnako aj na internáte. Ako právnici sme poskytovali právne rady ľuďom, ktorí prišli z ulice a nevedeli si pomôcť.

Takže ste si november 1989 všimli.

Všetko som si všimol a bol som toho priamo účastný.

V akej rodine ste vyrastali?

V súdržnej. Pochádzam zo skromných pomerov. Rodičia mali stredoškolské vzdelanie, pracovali, aby sme my, deti, mohli študovať. Naša rodina vždy fungovala perfektne, mám výborné vzťahy aj so súrodencami.

Aký máte názor na to, že po revolúcii zostali na súdoch tí istí sudcovia, ktorí súdili aj takzvané trestné činy proti republike a dnes hovoria, že súdili podľa vtedy platných zákonov?

Zo dňa na deň na ulici nenájdete tisíc nových sudcov. Kto by ich vyberal a akým spôsobom? Ak sa tí sudcovia prispôsobili zmenám a súdili v súlade so zákonom, neexistovali právne možnosti, ako to riešiť. Síce ide o morálne nastavenie, ale právne nepostihnuteľné.

Ste konzervatívec alebo liberál?

Dedina, v ktorej som vyrastal, je čisto evanjelická, ale ja som zo zmiešanej evanjelicko-katolíckej rodiny, kde otec bol evanjelik a mama katolíčka. V rodine sa v tomto smere presadila mama, preto som vychovaný v katolíckej viere, ale nie som praktizujúci katolík. Za povšimnutie stojí, že mesto Liptovský Mikuláš, kde som tiež vyrastal, sa považuje po Bratislave za jedno z najekumenickejších miest na Slovensku. Vždy tam žili pri sebe rôzne náboženstvá: evanjelici, katolíci, baptisti, židia, ktorí medzi sebou uzatvárali manželstvá, a nikdy tam v tomto smere neboli konflikty. V Mikuláši býva raz ročne aj kultúrna udalosť Mosty Gesharim, keď v židovskej synagóge vystupujú katolícki umelci a, naopak, v katolíckom kostole židovskí. Tu by som rád zacitoval aj významného izraelského právneho teoretika Aharona Baraka, ktorý hovorí: „Sudcovia s náboženským alebo svetským náhľadom na život by nemali prenášať tieto názory na spoločnosť, v ktorej žijú. Keď sudcovia posudzujú závažnosť rôznych hodnôt, musia tak robiť v súlade so základnými názormi spoločnosti, v ktorej žijú, a nie podľa svojich osobných základných názorov.“

Foto N – Vladimír Šimíček

Ste teda tolerantný človek?

Určite.

Ktoré hodnoty vyznávate?

Humanizmus a mám veľký vzťah k životnému prostrediu. To je jedna z vecí, ktoré ma trápia. Tak isto aj sociálne rozdiely. Keď vidím, ako v niektorých regiónoch, mestách a dedinách vznikajú rozdiely a nejde vždy len o sociálne vylúčené obyvateľstvo, tak niečo nie je v poriadku.

Ak hovoríte o životnom prostredí, tak čo vás najviac hnevá? Rúbanie lesov?

Áno. Je to neúcta k nášmu lesnému hospodárstvu. Z právneho pohľadu by sa určite patrilo vyriešiť hospodárenie v pozemkových spoločenstvách, kde sú nedostatky. A potom vody a rieky. Keď vidím, čo sa okolo nich deje, tak to je niečo, čo ma veľmi hnevá.

Prečo ste išli študovať právo?

Myslím, že vždy som mal cit a zmysel pre spravodlivosť a harmonizáciu vzťahov. Snažil som sa o zmierlivé vyriešenie sporov – či už na gymnáziu, alebo medzi kamarátmi. Bol som tiež viac humanitne ako technicky orientovaný, preto som išiel študovať právo a ďalej som sa mu venoval. Hneď po vojne som nastúpil na súd.

Bolo vtedy ťažké stať sa sudcom?

Nie, ale najprv som sa stal justičným čakateľom. Po vojne som hľadal možnosť zamestnať sa. Bol som sa pozrieť v nejakých podnikoch, ale to sa mi nepáčilo, a potom som prišiel na súd, či nepotrebujú justičného čakateľa. Pán predseda mi povedal, aby som prišiel na druhý deň, že podpíšeme zmluvu, a bolo. Vtedy to nebolo lukratívne zamestnanie.

Prečo?

Vtedy ešte aj robotník zarobil dvakrát viac ako sudca. Bolo to tesne po revolúcii a sudcovia, teda intelektuálna vrstva, sa vtedy ešte tak neposudzovali ako robotnícka trieda. Nízke platy mali čakatelia i sudcovia. Justičný čakateľ bol však vtedy najlepšia príprava na post sudcu. Za tie tri roky som si prešiel všetkými agendami. Ako sudcovia sme mali veľa práce. Boli to začiatky podnikania, keď sa všetci so všetkými súdili a nikto nikomu nič neplatil. Na súdoch sa kopili tisícky žalôb, ktoré bolo treba posúdiť. Teda po úspešnej justičnej skúške som sa stal sudcom a rok nato si ma pani predsedníčka vyhliadla, aby som bol podpredsedom súdu.

Tým ste boli až do roku 1998, keď ste odišli do advokácie. Ako ste vnímali mečiarizmus?

Človek nežije vo vzduchoprázdne a všíma si aj celospoločenské problémy, ale vtedy sme mali tak veľa práce, že sme to na súde neriešili. Bol som v dobrom mladom kolektíve a orientovali sme sa na výkon. Mnoho vecí, ktoré asi máte na mysli, vyplávalo na povrch v médiách až neskôr. V tom čase veľa vecí nebolo známych.

Bol únos prezidentovho syna alebo vražda Róberta Remiáša. Ako si na to spomínate?

Pamätám si to, ale do môjho osobného alebo pracovného života sa to nijako nepretavilo. Ani v tom období si nikto nedovolil zasiahnuť do mojej rozhodovacej činnosti.

Privítali ste, keď parlament zrušil Mečiarove amnestie?

Rešpektujem, čo prijal parlament v rámci novely ústavy, a následne aj rozhodnutie Ústavného súdu.

Váš podpredseda súdu Ľuboš Szigeti podpísal iniciatívu Päť viet, ktorá vznikla v roku 2009 a kritizovala kroky Štefana Harabina, ktorý bol Mečiarovým ministrom spravodlivosti. Ako ste vnímali Harabinove spôsoby?

V tejto mojej novej pozícii nebudem tieto spôsoby hodnotiť, pretože si musím zachovať určitú nestrannosť a nezávislosť. Viete, že tu máme podané viaceré sťažnosti.

Vy ste boli v minulosti právnym zástupcom reformného predsedu Okresného súdu v Žiline Petra Hrnčiara, ktorému sa Harabin a jemu blízki mstili rôznymi podaniami za to, že chcel na súde urobiť poriadky. Prečo ste ho zastupovali?

Pristupoval som k tomu ako advokát a k doktorovi Hrnčiarovi som pristupoval tak ako aj k iným klientom, ktorí potrebujú právnu službu. Tým, že sme sa poznali a vnímal som ho ako slušného a zásadového človeka, nemal som problém mu pomôcť. Nezaujímalo ma, proti komu je tá právna služba. Vždy mi bolo jedno, či sú na druhej strane politici alebo podnikatelia. Išlo o spory, ktoré si vyžadovali kvalifikované právne služby, a tieto som mu poskytol.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť hodnotil ako vaše mínus to, že ste od roku 2014 zastupovali firmu Armagedon v spore s Geodetickým a kartografickým ústavom o platnosť nájomnej zmluvy. Ide o spor, keď v roku 2008 Slotovi ľudia podpísali zjavne predražený nájom, pričom o majiteľovi Duchovnom sa hovorilo ako o osobe blízkej Norbertovi Havalcovi, známemu z kauzy emisie. Bolo to vaše mínus?

Určite to nie je moje mínus. Je to kauza, v ktorej som prebral zastupovanie miestneho podnikateľa, ktorý mal takýto spor. Začal som ho zastupovať dávno potom, ako bola zmluva a dodatky k nej podpísané. Dostal som sa do toho až potom, keď Geodetický a kartografický ústav Bratislava po neviemkoľkých vládach, riaditeľoch a ministroch prestal plniť zmluvu. Klient sa na mňa obrátil ako na sporového advokáta a odvtedy som ho zastupoval. Nedávno som bol na prvom stupni úspešný.

Bola tá zmluva v súlade s dobrými mravmi?

Je to prebiehajúci súdny spor a nebudem sa k tomu vyjadrovať.

O tom príbehu som počula aj to, že nominanti vládnej moci prestali plniť zmluvu preto, že Havalec a Slota už nemajú žiadny vplyv a zákazku chceli dať teraz niekomu inému. Vy ste to vraj zobrali v čase, keď aj samotný podnikateľ zostal bez politického krytia. Je to tak?

Obrátil sa na mňa, lebo sa poznáme ešte z gymnázia. Je to malé mesto, kde každý každého pozná. Vedel, že som skúsený sporový advokát, tak sa na mňa obrátil.

Ale v médiách je ten príbeh taký, že nájom bol veľmi vysoký preto, aby z toho mohlo ísť niečo do vačku politikom.

Nedovolím si to hodnotiť. Jeden z argumentov protistrany, ktoré predstavovala aj v médiách, bol, že sa tam prenajíma prázdny vzduch. Môžem zodpovedne povedať, že keby sa zmluva ďalej plnila, budova by bola plná na prasknutie, pretože sa tam mali archivovať všetky spisy. Teraz je zaplnená jedna štvrtina. Spisy sa digitalizovali, skenovali, dávali sa tam čiarové kódy, zamestnanci tam mali bádateľne, byty a mala tam byť zabezpečená archivácia všetkých katastrov zo Slovenska. Až keď Geodetický a kartografický ústav Bratislava prestal plniť zmluvu, začal hovoriť o prenajímaní prázdneho vzduchu.

A výčitka, že majiteľ neumožnil ani súdom sprístupniť dôležité spisy z archívu?

V minulosti, keď som klienta zastupoval, spisy sa sprístupňovali. K súčasnému stavu sa neviem vyjadriť.

Médiá sa pýtali, či práve toto zastupovanie bolo dôvodom, že si vás mohla ako kandidáta osvojiť SNS.

Nikdy som nebol spojený so žiadnou politickou stranou a len pre toto spájať ma s SNS je nenáležité.

Dostali ste 112 hlasov, a tak za vás, logicky, okrem opozície musela hlasovať aj koalícia. Mohlo byť dôvodom napríklad to, že je vaším spolužiakom z vysokej školy podpredseda parlamentu Martin Glváč zo Smeru?

Tým, že bola voľba tajná, v tejto chvíli neviem povedať, aké hlasy som dostal. Pokojne sa mohlo stať, že som prešiel len vďaka hlasom opozičných strán a tých koaličných som nedostal dostatok. Myslím si, že pokiaľ ide o môj pracovný, ale aj osobný život, mám dobré meno, a tak došlo k všeobecnej zhode na mojom mene medzi jednými a aj druhými. Ale to naozaj len predpokladám.

Aký máte s Glváčom vzťah?

Boli sme spolu na škole, ale odvtedy som s ním o politických alebo iných veciach nekomunikoval.

Z Liptovského Mikuláša je aj poslanec Smeru Ladislav Andreánsky a jeho manželka je predsedníčkou miestneho súdu. Poznáte sa s nimi?

Poznám.

Od nich ste nemohli získať referencie smerom do vládnych strán?

Neviem, či to mohlo mať vplyv. Určite ma poznajú, môj život, aj moju rozhodovaciu činnosť ako sudcu a aj ako advokáta. Ale či dávali nejaké referencie, to naozaj netuším, ja som s nimi nekomunikoval.

Foto N – Vladimír Šimíček

Sám vidíte, že súd sa tvorí veľmi ťažko a sú to náročné politické obchody. Prezident dokonca preto podal trestné oznámenie za vydieranie. Vy pritom mentálne nie ste človek Smeru. Ako si to zvolenie teda vysvetľujete?

Ja si to vysvetľujem tak, že som dosť známy advokát, hoci som nezastupoval mediálne kauzy. Bol som sedem rokov členom predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, čo je silná inštitúcia, ktorá združuje advokátov. Advokáti o mne vedeli a opätovne mi dávali dôveru do orgánov komory, a to aj takú, že som posudzoval ich vnútorné disciplinárne veci.

Kto vám navrhol, aby ste kandidovali?

Ľudia, ktorých si vážim, ma oslovili s tým, že som vhodný kandidát na sudcu. Dlho som nad tým rozmýšľal, a potom som súhlasil.

Ako ste vnímali, že ste v prvej voľbe neprešli?

Neprešiel nikto. Bol som rád, že som aj v prvej voľbe dostal dosť veľa hlasov.

Váš odporúčací list napísal dekan právnickej fakulty Burda. Poznáte sa s ním?

Nie. Mňa oslovil okrem advokátov z komory ešte pán prodekan Giba, že o mne počuli, majú na mňa dobré referencie a že by ma chceli navrhnúť, a ja som súhlasil. Interných diskusií som sa nezúčastňoval, bol som sám prekvapený, že ma oslovili.

Ako vnímate to, že sa Právnická fakulta Univerzity Komenského neozvala voči plagiátorstvu Andreja Danka?

Neviem, že sa neozvala.

Pán Burda nebol ani ochotný povedať, či mal Danko právo utajiť svoju rigoróznu prácu, nezverejnili k tomu právnu analýzu, nedokážu objasniť, prečo zmizla rovnaká práca v čase, keď sme sa už na ňu pýtali Danka, nechcú zverejniť oponentský posudok. Čo si o tom myslíte?

Z mojej terajšej pozície by som sa nerád k takýmto veciam vyjadroval.

Na Ústavný súd sa nedostali také ústavnoprávne kapacity ako Peter Kresák, Ján Drgonec, ale ani Radoslav Procházka. Ako to vnímate?

Vzhľadom na to, že voľba pokračuje, neprináleží mi vyjadrovať sa k osobám, ktoré ešte stále môžu byť kandidátmi na sudcov Ústavného súdu. Musí to zhodnotiť ústavnoprávny výbor, Národná rada a následne prezident. Všetkých troch považujem za odborníkov, ale všetky náležitosti okolo nich musí posúdiť niekto iný.

Bývalý sudca Ústavného súdu Lajos Mészáros o voľbe povedal: „Zdalo sa mi, že z tých štyridsiatich kandidátov by som vedel vyskladať lepší Ústavný súd, ako sme boli my. Politika sa s kandidátmi zahrávala a ponížila ich. No predovšetkým ponížila občanov. Bolo veľmi jednoznačné, o čo ide a že nechcú nikoho zvoliť, pretože nie sú na nikom dohodnutí.“ Súhlasíte s tým, že politika ponížila občanov?

Tým, že voľba ešte prebieha, nie je vhodné, aby som sa k tomu vyjadroval. Určite tu tí sudcovia chýbajú a dovolím si apelovať na politikov, aby k tomu pristúpili zodpovedne a dovolili potrebný počet sudcov.

Kto sú vaše právnické vzory?

Keď som odišiel zo súdu do advokácie, mojím učiteľom a človekom, ktorý sa ma ujal, bol doktor Miroslav Lehotský z Liptovského Mikuláša. Je to bard slovenskej advokácie a predtým dlhoročný člen predsedníctva advokátskej komory. Nesmierne si ho vážim, bol vždy rovný a nikdy neuhol pred nikým. Dal mi základy z pohľadu advokáta a jeho činnosti a bol to jeden z mojich prvých vzorov. Veľmi som si vážil profesorku Krskovú, ktorá bola najprv profesorka na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a potom na Trnavskej univerzite, a aj profesora Prusáka. Boli to osobnosti, ktoré sa nikdy neplietli do politiky, žili si svojím akademickým životom, a to som si na nich vážil. U profesora Prusáka na Katedre teórie štátu a práva Univerzity Komenského som bol externým doktorandom.

Budete sa snažiť komunikovať s emeritnými sudcami?

Určite, je to jeden z mojich cieľov. Vážim si ich skúsenosť a budem si vážiť aj ich spätnú väzbu.

Vaša predchodkyňa Ivetta Macejková sa rozhodla minulý rok prevziať Cenu mesta Košice od primátora Rašiho, o ktorého volebnej sťažnosti v tom čase Ústavný súd rozhodoval. Viacerí právnici vtedy hovorili, že ide o konflikt záujmov, pretože sudca musí nezávislým nielen byť, ale sa ním aj javiť, a že Macejková mala cenu zdvorilo odmietnuť. Prijali by ste vy takú cenu?

Určite nie. Sudca Ústavného súdu a aj jeho predseda by mali byť aj v rámci takýchto aktivít zdržanliví.

Aj pán Mészáros povedal, že právnik sa prijatím funkcie ústavného sudcu vzdáva spoločenského života, ako aj kontaktov s možnými sťažovateľmi. Hovoril o tom, ako sa z neho stal samotár. Aký spoločenský život vediete vy?

Ja som si vždy žil svojím regionálnym životom: rodina, práca, priatelia v meste – či už z oblasti športu, alebo klientov, z ktorých sa mnohí stali aj priateľmi. Žil som tiež celoslovenskými aktivitami v rámci Slovenskej advokátskej komory. Išlo napríklad o advokátske konferencie, kde sa volia orgány, a s tým súvisiace spoločenské akcie. Samozrejme, teraz som takéto aktivity obmedzil. Iba minulý piatok som sa ešte zúčastnil galavečera slovenskej advokácie, kam som sa išiel rozlúčiť a vedel som, že tam prídu aj emeritní sudcovia Ústavného súdu, a chcel som sa s nimi stretnúť. Bol som tam pozvaný aj ako protokolárny hosť. Ako predseda Ústavného súdu budem oficiálne pozývaný na mnohé podujatia protokolárneho charakteru.

Ak hovoríte šport, tak myslíte to, že máte nejakú skupinu kamarátov, s ktorou raz do týždňa hráte futbal?

Hrával som, ale moje kolená sú po operáciách a už som prestal. Nie sú to však žiadni vplyvní podnikatelia.

A regionálni politici?

Poznám aj regionálnych politikov, aj podnikateľov, ale vždy išlo o vzťahy na úrovni športu alebo mojej práce, nie o nejaké väzby.

Podpredsedovi Szigetimu sa vyčítalo, že bol na plese mesta Galanta a sedel vedľa obvineného primátora. Vy ste boli na plese mesta?

Možno pred pätnástimi rokmi som bol na primátorskom plese, ale už ani neviem, kto bol vtedy primátorom. Bol som na viacerých miestnych plesoch, ale nepripisoval som tomu žiadny veľký význam.

Ste teda pripravený, obrazne povedané, zavrieť sa do Košíc a odstrihnúť sa?

Je to ťažké a už si to aj uvedomujem. Keď som teraz niekam pozvaný alebo niekam idem, snažím sa sebaregulovať a premýšľať nad tým, či je to vhodné. Snažím sa prezentovať úrad a funkciu dôstojne. Samozrejme, že je náročné sa úplne odstrihnúť od všetkých priateľov, ale nemám žiadne politické alebo problémové väzby.

Je pravda, že ste sa o tom, že budete predsedom súdu, dozvedeli až tesne pred vymenovaním v Prezidentskom paláci, kam ste prišli svojím autom, ale odtiaľ vás už viezla ochranka?

Je logické, že som prišiel svojím autom, a úprimne, ani som netušil, že predseda Ústavného súdu má ochranku. Musel som prijať fakt, že som sa vymenovaním za predsedu stal chránenou osobou.

Ako vám Andrej Kiska zdôvodnil, prečo si vás vybral?

Povedal, že posúdil moju odbornosť a morálnu integritu a rozhodol sa ma vymenovať. Ja som to prijal.

Pracuje vaša manželka v nejakej právnickej profesii, kde by mohlo prísť ku konfliktu záujmov?

Nie, manželka nie je právnička a doteraz pracovala u nás v kancelárii, kde mi pomáhala s organizáciou práce. Zoznámili sme sa na súde, kde bola súdnou asistentkou. Hlavne sa stará o našu rodinu a nemá na nikoho žiadne väzby.

Bulvár v minulosti zverejnil fotografie predsedu Krajského súdu v Bratislave Ľuboša Sádovského, ako sedí v advokátskej kancelárii Radomíra Bžána a dobre sa zabávajú nad fľašou alkoholu. Vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská sa obrátila na súdnu radu, aby posúdila, či je takéto správanie sudcu vhodné. Ako vnímate vzťahy medzi sudcami a advokátmi?

Priateľské vzťahy medzi sudcom a advokátom nie sú vylúčené, je to bežné aj vo svete a aj ja si myslím, že je to normálne. Ale dôležitá je ich sebaregulácia, či v každej veci budú postupovať nestranne a v súlade so zákonom. Ak to vedia prísne oddeliť a majú vo svojom vnútornom svete istú hranicu, tak je to v poriadku. Ako bývalý sudca mám veľa kamarátov sudcov, ktorých poznám. No nikdy sme priateľské vzťahy neprenášali do práce.

Je podľa vás vhodné, aby mal predseda Ústavného súdu vlastnú nadáciu, ako to mala pani Macejková? Môžu predsa existovať pochybnosti napríklad o tom, kto a prečo jej poskytuje dary.

Ani som nevedel, že mala pani predsedníčka vlastnú nadáciu. Nepovažujem to za vhodné.

Vaša predchodkyňa tiež zaviedla pravidlo, že za súd mohla komunikovať len ona a iní sudcovia sa nemohli verejne vyjadrovať. Zmeníte to?

Akurát dnes sme preberali prvý návrh Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky, kde navrhujem, aby sa okrem predsedu alebo hovorkyne mohol k jednotlivým veciam vyjadrovať aj predseda senátu, prípadne sudca spravodajca.

Vy sám ste sa podľa rozvrhu stali aj sudcom spravodajcom.

Áno, sám som si chcel ponechať nejaké množstvo vecí, ktoré budem vedieť zvládnuť popri protokolárnych a reprezentačných povinnostiach.

Keď Ústavný súd rozhodol o tom, či prezident musí alebo nemusí vymenovať za ústavných sudcov parlamentom zvolených kandidátov, právnik Peter Kubina o tom napísal: „Náš Ústavný súd už nejaký čas poskytuje účastníkom konania v politicky alebo inak citlivých veciach zvláštny druh právnej istoty, ktorú zvyknem nazývať právnou istotou ‚byzantsko-karpatského typu‘. Robí to tak, že im dopraje luxus predvídateľnosti výsledku konania už v nasledujúci deň po podaní návrhu, a to podľa toho, ktorému sudcovi je príslušná vec pridelená ako spravodajcovi.“ Ako toto chcete zmeniť?

Ja sa s tým nestotožňujem. Každá vec je pridelená sudcovi podľa rozvrhu a ten je postavený na náhodnom prideľovaní.

Nejde o náhodné prideľovanie. Ale skôr o to, že medzi zainteresovanými sa vedelo, že keď má napríklad niečo sudca Ľalík, tak skôr rozhodne v prospech vládnej strany, a keď mal niečo sudca Mészáros, tak ste nevedeli, ako rozhodne.

Toto si nedovolím tvrdiť.

Ako ste vnímali to, že Ústavný súd rozhodol právne identické veci inak? Menovanie ústavných sudcov vykonáva prezident podľa toho istého článku, odseku a písmena ústavy ako menovanie generálneho prokurátora, ale v prípade generálneho prokurátora súd najprv povedal, že Ivan Gašparovič môže odmietnuť vymenovať Jozefa Čentéša, ale potom povedal, že Andrej Kiska nemôže odmietnuť kandidátov na ústavných sudcov a musí ich vymenovať.

Vzhľadom na to, že ide o vec, ktorá ešte môže byť predmetom konania pred Ústavným súdom, nebudem sa k tomu vyjadrovať.

Ako vnímate, že Ústavný súd rozhodol, že ústavný zákon o previerkach sudcov bol protiústavný?

S týmto nálezom sa nestotožňujem a mám na to odlišný názor.

Dá sa toto rozhodnutie napraviť?

Proti rozhodnutiu Ústavného súdu nie je opravný prostriedok. A je otázne, či sa vôbec má čo napraviť a či je potrebné konať. Ja som na druhej strane aj vyjadril názor, že tak ako sa hovorí o neprimeranom sudcovskom aktivizme, bolo by potrebné hovoriť aj o veciach, ktoré vo vzťahu k súdnej moci prijíma parlament.

Podľa vás previerky sudcov nie sú potrebné?

Určite sú potrebné previerky budúcich sudcov a je vecou parlamentu, ako nastaví ich prijímanie a výber.

Budova Ústavného súdu v Košiciach. Foto N – Vladimír Šimíček

Po svojom vymenovaní v Prezidentskom paláci ste povedali, že ste boli na protestoch Za slušné Slovensko, lebo boli pri vašej kancelárii. Vybrali ste sa tam ako občan alebo ste len išli náhodou okolo?

Išiel som sa pozrieť plánovane ako občan. Zaujíma ma spoločenské dianie a bol som tam dvakrát. Zúčastnil som sa ako pasívny pozorovateľ.

Ako ste vnímali situáciu po vražde Jána Kuciaka?

Došlo k celospoločenskému pohybu, čoho následkom boli aj tieto protesty. Páčilo sa mi na nich, že boli apolitické a že aspoň na našom regionálnom proteste vystupovali samí mladí a vzdelaní ľudia, ktorí vyjadrovali svoje názory.

Môže sa Slovensko po vražde Jána Kuciaka zmeniť k lepšiemu?

Naštartovali sa procesy, ktoré môžu dopomôcť k celospoločenskej diskusii o zmenách, ktoré je potrebné vykonať.

Najvyšší súd tento týždeň odmietol rozpustiť stranu Mariana Kotlebu. Extrémizmus je na vzostupe – ako to vnímate?

Znovu ide o vec, pri ktorej budem vo vyjadreniach zdržanlivý.

Ústavný súd v minulosti povedal, že nahrávky v kauze Gorila sa majú zničiť a nemajú sa použiť, pretože žiadosť o odpočúvanie bytu na Vazovovej ulici nebola dobre odôvodnená. Teraz sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment v kauze Čuňo v rozsudku napísal, že aj nezákonné nahrávky sa môžu použiť za istých okolností ako dôkaz. Čo má mať všeobecne väčšiu prednosť? Verejný záujem na odhalení korupcie alebo právo napríklad Jaroslava Haščáka, že žiadosť o odpočúvanie bytu, v ktorom sa stretával s politikmi, nebola poriadne odôvodnená?

Nemôžem sa z mojej pozície vyjadrovať ku konkrétnej kauze. Pokiaľ ide o otázku verejného záujmu verzus súkromie, vždy musí existovať rovnováha. Existujú testy proporcionality, keď vzhľadom na okolnosti tej-ktorej veci preváži buď jedno, alebo druhé, ale záleží na tom, ktoré právo je silnejšie, aj vzhľadom na celospoločenský záujem.

Do akej miery by sa mal brať celospoločenský záujem do úvahy?

Je to dôležitá súčasť každého rozhodovania sudcu.

Štefan Harabin napadol prezidentské voľby. Viete už povedať, kedy plénum Ústavného súdu rozhodne o jeho sťažnosti? Teoreticky ho už môžete zvolať.

V tejto veci budeme postupovať v súlade so zákonom.

Vašou prvou dôležitou reprezentatívnou úlohou bude inaugurácia novej prezidentky Zuzany Čaputovej. Ste rád, že vám bude skladať prezidentský sľub pani Čaputová a nie Štefan Harabin?

Splním si svoju ústavnú povinnosť bez ohľadu na to, aká osoba mi bude skladať tento sľub. Je to slávnostný a dôležitý akt v živote krajiny a teším sa naň.

Ivan Fiačan (49)

Onedlho, 27. mája, bude mať 50 rokov. Po ukončení gymnázia v Liptovskom Mikuláši vyštudoval právo na Univerzite Komenského. V rokoch 2001 až 2002 študoval ako doktorand na Trnavskej univerzite teóriu štátu a práva. V roku 2002 obhájil dizertačnú prácu s názvom Postavenie súdnej moci v systéme deľby moci. V roku 2014 obhájil rigoróznu prácu s názvom Záložné právo v obchodnoprávnych vzťahoch. V rokoch 1995 až 1998 bol sudcom Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši, od roku 1996 bol jeho predsedom. Následne až doteraz pracoval ako advokát. Prezident Andrej Kiska ho vymenoval za predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Je ženatý, má tri deti.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (capcara ondrej)

  Dúfam, že nový predseda ÚS SR sa bude zaoberať aj sťažnosťami obyčajných občanov SR, napríklad :
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  JUDr.Jaromír Čižnár 22.03.2019
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1


  Vec

  Podnet na preskúmanie zákonnosti listu č. XV/3 Spr 3/19/1000-8 zo dňa 05.03.2019zaslaný JUDr. Ingrid Adamcová, vedúca organizačno-kontrolného oddelenia v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam aj tr. oznámenie pre korupciu klientelizmom, porušenie § 326 ods.1 písm a), ods.2 písm.c) Tr.zákona, § 339 ods.1) Tr.zákona, porušenie § 2 ods.10 Tr. poriadku, porušenie § 344 ods.2 písm.b,c,d) Tr.zákona, porušenie § 5 zákona o prokuratúre, porušenie § 2 ods.5 Tr. poriadku, porušenie § 375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie čl. 8. ods.2) príkazu GPSR z 12.mája 2017, § 54 ods.2 zákon č.153/2001 Z.z.


  Odôvodnenie
  Dňa 15.03.2018 mi bolo doručené Vyrozumenie pod.č. XV/3 Spr 3/19/1000-8 zo dňa 05.03.2019.
  Toto vyrozumenie je chaotické, zmätočné, arbitrárne, účelové a je písané formou arogancie moci!!

  Skorumpovaná klientelizmom JUDr.Adamcová v liste uvádza:
  Podaniami sa domáhate preskúmania postupu prokurátora organizačno-kontrolného oddelenia GPSR vo veci vedenej pod sp.zn. XV GN 220/17/1000-8 zo dňa 19.10.2017.
  Vo svojej žiadosti zo dňa 04.01.2019 v podstate vyjadrujete nesúhlas s uznesením prokurátora JUDr.Juraja Bartošeka sp.zn.XV Gn 220/17/1000-8 zo dňa 19.10.2017, ktorým bola zamietnutá Vaša Sťažnosť proti Uzneseniu vyšetrvateľa ORPZ Košice ČVS:ORP-1735/3-VYS-KE-2017 zo dňa 18.09.2017.
  Uvádzate, že je nezákonné, pretože prokurátori sa kryjú navzájom.
  Ďalej okrem osobných invektív a urážok prokurátorov nič podstatné neuvádzate.

  2
  Tu by som chcel skorumpovanú klientelizmom JUDr. Adamcovú upozorniť, že vyjádrenie ,, Skorumpovaný klientelizmom“ nie je invektíva ani urážka, je to pravdivý obraz všetkých Vás, ktorí porušujete zákony SR vo veci NEBEZPEČNÉHO VYHRÁŽANIA SA SO ZBRAŇOU vôči JUDr. Ivete Dreisigovej mojou osobou!!!!!
  Vaša skorumpovaná klientelizmom osoba, ktorá ma dodržiavať zákony a hlavne ustanovenie § 2 ods.5) T r. poriadku, sa stotožňuje s krivým trestným podaním zločineckou skupinou zostavenou z týchto verejných činiteľov a manželov Dreisigových?
  Dňa 16.06.2017 som sa vyjadril : skorumpovaná klientelizmom JUDr.Adamcová, čítala Ste vôbec toto Tr.podanie. Tu si prečítajte úryvok s tohto trestného podania aby ste bola v obraze a potom mi vyčítajte, že používam ,, skorumpovaný klientelizmom“
  Vyjádrenie sa k Sťažnosti č.2 Pv 474/15/8806-57 zo dňa 18.05.2017 v súbehu s trestným oznámením podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa § 192 ods.2, § 326 ods.3 písm.c),§ 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona na:

  JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr.Zuzana Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr.Jarmila Janová,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR,bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevna pri Hornáde.
  JUDr.Iveta Dreisigová,manželka JUDr.Dreisiga,bytom Pod Rožkami 39,044.31 Družstevna pri Hornáde.


  Iniciátorkou tejto zločineckej skupiny je JUDr.Rybovičová,ktorá Pavlovi Dreisigovi navrhla, aby pozmenil vypoveď zo dňa 30.08.2014.Pretože rozhodnutie v neprospech p.Dreisiga GPSR opísala ako chaotické, nezmyselné a protizákonné trestné podanie na moju osobu, manželia Dreisig a Dreisigová sa dohodoli s prokurátorkou Krajskej prokuratúry Košice okolie JUDr.Rybovičovou, JUDr.Zuzanou Gogovou a JUDr.Jarmilou Janovou, že na základe výpovede na OO PZ v Kysaku zo dňa 25.07.2014 č. ČVS:ORP-719-KY-KS-2014, túto výpoveď svedka Pavla Dreisiga upravia a Pavol Dreisig podá na mojú osobu trestné oznámenie v intenciách ustanovené v § 360a ods.1,ods.2 písm. a/ T r. zákona s použitím § 138 písm. a/T r. zákona.

  3
  V novom trestnom spise manželia Dreisigovi uviedli:Capcara Ondrej dňa 29.06.2014 zaútočil na Ivetu Dreisigovú dvojmetrovou drevenou palicou,ktorá sa zastavila 5 cm nad temenom hlavy Ivety Dreisigovej, pričom Capcara vykrikoval,, takú ti prijebem, že stadialto budete utiekať“. Tento útok palicou bol prvý a udial sa v dolnej časti nášho pozemku. Druhýkrát Capcara zaútočil dvojmetrovou palicou v hornej části nášho pozemku a to na oblasť mojho brucha. Čím ma ohrožoval na živote.
  Toto svoje rozhodnutie JUDr.Rybovičová zrealizovala a iniciovala dňa 18.06.2015.
  Dňa 18.06.2015 zaslala JUDr.Rybovičová Okresnému riaditeľstvu PZ odbor kriminálnej polície Košice-okolie list č.1Pn 379/14/8806-33 zo dňa 18.06.2015 vo veci :
  JUDr.Pavol Dreisig-Trestné konanie pod.č.ORP-545/1-VYS-KS-2014,ktoré OR PZ Košice-okolie prijalo dňa 22.06.2015.
  V tomto dokumente sa doslovne píše:
  Vec:
  JUDr.Pavol Dreisig-trestné konanie
  V označenej trestnej veci, po vybavení opakovaného podnetu Generálnou prokuratúrou SR, Vám v prílohe zasielam vyšetrovací spis s následovným pokynom.
  Opätovným preskúmaním podnetu JUDr.Pavla Dreisiga bolo nadriadenou prokuratúrou konštatované, že konanie Ondreja Capcaru v súvislosti s podávaním nespočetných trestných a iných oznámení štátnym inštitúciam zrejme, že neboli naplnené znaky prečinu nebezpečného prenasledovania neboli naplnené pojmové znaky ani prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr.zákona a ani prečinu krivého obvinenia podľa § 345 Tr.zákona.
  Kedže podania boli adresované orgánom štátu a podavateľom na začatie konania podľa prislušného právneho predpisu,nemôže sa podávateľ,ktorý realizuje právo v zmysle čl.12 odsek 4 Ústavy SR dopustiť trestného činu a nemožno ho trestne stíhať v súvislosti s realizovaním iného ústavného práva( právo na súdnu ochranu podľa čl.46 odsek1 Ústavy SR).
  4
  Z trestného oznámenia JUDr.Pavla Dreisiga z 31.08.2014 podaného na Okresnú prokuratúru Košice I dňa 02.09.2014,ktorého kópiu Vám zasielam sa javí podozrenie zo spáchania trestnej činnosti Ondrejom Capcarom voči.JUDr.Ivete Dreisigovej.
  Tento skutok bol zaradený do série verbálnych útokov,ktoré mali naplniť znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr.zákona a o tomto dielčom skutku nebolo doposiaľ kvalifikovane rozhodnuté.
  Ide o skutok z 29.06.2014,ktorý sa mal stať na pozemku rodiny Dreisigovej,kde sa mal Ondrej Capcara s 2m palicou zahnať na JUDr.Dreisigovú takým spôsobom a takými slovami,že to mohlo vzbudiť dôvodnú obavu z toho,že svoje vyhrážky uskutoční.
  Túto obavu umocňuje aj vyjadrenie JUDr.Dreisiga,že odvtedy svoj pozemok neužíva,nechodí tam,nekosí ho,a to práve z obavy o život a zdravie členov svojej rodiny a seba.
  Podľa § 230 ods.2 písm.a)Tr poriadku Vám ukladám podľa§ 199 ods.1tr.poriadku začať trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Tr.zákona s použitím §138 písm.a) Tr.zákona a zabezpečiť všetky úkony smerujúce k realizácii trestného stíhania za uvedený skutok.
  Predovšetkým po začatí trestného stíhania vypočujte v procesnom postavení poškodenej JUDr.Ivetu Dreisigovú a v procesnom postavení
  JUDr.Pavla Dreisiga. Výsluchom svedkov je potrebné,aby sa podrobne zistili skutkové okolnosti.
  Je potrebné podotknúť,že vzhľadom na nespočetné množstvo verbálných útokov možno mať už teraz pochybnosť o duševnom zdraví páchateľa a o jeho spôsobilosti byť subjektom trestného konania. Žiadam Vás,aby ste mi uznesenie o začatí trestného stíhania predložili v lehote 14 dní.
  Zdôrazňujem,že vec je sledovaná Krajskou prokuratúrou v Košiciach.
  Zároveň Vám v prílohe predkladám spisový materiál,ktorý bol súčasťou podania sp.zn.ORP-545/1-VYS-KS-2014.
  Podpísaná JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka okr.prokuratúry.

  5
  Toto je dôkaz, že prokurátorky Rybovičová,Gogová,Janová zneužili právomoci verejného činiteľa v prospech manželov Dreisigových!!!!
  Na hlavných konaniach bolo preukázané,že manželia Dreisigovci klamali pod prísahou,krivo ma obvinili zo skutkov,ktoré som nespáchal.

  Teraz Vám skorumpovaná klientelizmom JUDr.Adamcová popíšem vyjádrenie vyšetrovateľa ORPZ v Košiciach v tejto veci Mgr.Čorňáka, ktorý si zaslúži iné a tvrdšie invektívne oslovenie a keby ste toto uznesenie čítali určite by ste so mnou súhlasili, usaďte sa a čítajte :
  Čo sa týka časti trestného oznámenia v ktorom oznamovateľ poukazuje na spáchanie trestného činu krivého obvinenia manželmi Dreisigovými, k tomuto uvádzam, že dokazovaním som zistil, že títo neuvádzali nepravdivé a vymyslené skutkové okolnosti o tom, kedy a ako došlo k spáchaniu trestného činu a kto ho spáchal. Je pravdou, že dňa 02.09.2014 podali na Okresnú prokuratúru Košice I. tr.oznámenie pre podozrenie zo spáchania nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr.zákona, avšak možno konštatovať, že týmto realizovali práva na súdnu ochranu, ako na to poukazuje oznamovateľ v podanom trestnom oznámení. Tak ako som uviedol vyššie aj v tomto prípade mali právo podať uvedené trestné oznámenie, tak, ako mal na to právo aj oznamovateľ podaním tohto trestného oznámenia, avšak iba v mojej kompetencii je rozhodnúť o ňom objektívne a spravodlivo tak, že toto nemusí zodpovedať predstave podávateľa. Na margo uvedeného je potrebné uviesť, že oznamovateľ nebol trestne stíhaný pre tento čin (nebezpečné prenasledovanie) nakoľko na základe pokynu JUDr.Rybovičovej (1 pn 379/14/8806-16) bolo toto odmietnuté. V súvislosti s prečinom nebezpečného vyhrážania so zbraňou, ktorého sa mal oznamovateľ dopustiť voči JUDr.Dreisigovej je potrebné konštatovať, že po ukončení dokazovania a následnej obžalobe, aj samotný súd (č.k. 3T 169/2015) dospel k záveru, že skutok uvedený v obžalobe (nebezpečné vyhrážanie) sa stal,avšak pre materiálny korektív túto trestnú vec postúpil na priestupok, teda nebola v danom prípade naplnená objektívna stránka prečinu krivého obvinenia.

  6
  Vykonaným dokazovaním som vzhľadom na vyššie uvedené a dokázané skutočnosti zistil, že nedošlo k naplneniu skutkových podstát vo výroku uvedených trestných činov a ani iných trestných činov uvedených v Trestnom zákone, preto som rozhodol tak, ako to je uvedené vo výrokovej části tohto uznesenia.
  Tu by som chcel len krátko zrekapitulovať klamstvo, klientelizmus, neznalosť zákona, marenie spravodlivosti a hlúposť tohto policajta!
  1)V mojej sťažnosti som nerozvádzal trestné podanie manželmi Dreisigovými zo dňa 02.09.2014 ani z polovičky ako to urobil skorumpovaný klientelizmom policajt Čorňák.
  Opísal som ako GPSR zamietla toto tr.podanie a upozornila poradcu na ÚS SR JUDr.Dreisiga aby si zopakoval články z Ústavy SR!!!!
  2)Nie JUDr. Rybovičová dala pokyn k zastaveniu Tr.stíhania mojej osoby vo veci nebezpečného prenasledovania, ale GPSR odmietla tr.podanie na mojú osobu Pavlom Dreisigom, takže skorumpovaný klientelizmom policajt Čorňák má pravdu, že len na ňom záleží či pravda zvíťazí alebo nie!!!!!
  3)Skorumpovaný klientelizmom policajt Čorňák nevie čítať? Kde je v rozsudku 3T 169/2015 napísané, že som vykonal útok s 2 metrovou palicou na temeno hlavy JUDr.Dreisigovej? Tento parazit z čoho takúto hlúposť vyčítal? Nehoráznosť!!!! A JUDr. Adamcová sa diví, že pomenúvavám policajta Čorňáka skorumpovaný klientelizmom? Kde tam vidí napísané, že útok sa stal?????????????????????????????????????????????????
  Nie pre materiálny korektív túto vec súd postúpil na priestupok, ale preto, že súdca JUDr.Mén sa zachoval klientelicky, pretože Iveta Dreisigová ma pred menom JUDr a JUDr. Pavol Dreisig je poradca na ÚSSR!!!!!!!
  4)Aby ste bola skorumpovaná klientelizmom JUDr.Adamcová v obraze, pre aký trestný čin som bol súdený, Vám ho opíšem z OBŽALOBY č.2 Pv 747/15/8806-29 zo dňa 03.12.2015 :  7  2Pv 747/15/8806-29 Košice 3.decembra 2015

  Podľa § 234 ods 1 Trestného poriadku podávam

  Obžalobu

  Na obvineného
  Ondreja Capcaru nar..........................................
  Že

  V okrese Košice okolie v záhradkarskej lokalite pri obci Malá Lodina, dňa 29.júna 2014 v poobedňajších hodinách, počas toho ako stál pri oplotení, svojím susedom JUDr. Pavlovi Dreisigovi a JUDr. Iveta dreisigovej verbálne nadával a s palicou v ruke dlhou 2 metre sa zahnal na JUDr.Ivetu Dreisigovú nar.......so slovami,, vypadni odtiaľto takú Ti prijebem, že odtiaľto budete utiekať“ čím u poškodenej aj vzhľadom na útoky z minulosti, ktoré sa neustále stupňujú a agresivita, ktorá raste, vzbudili obavu o svoj život a zdravie ako aj o život a zdravie svojích blízkych, v dôsledku čoho týmto dňom zo strachu z uskutočnenia jeho vyhrážok prestali svojú rekreačnú chatu užívať k účelu, na ktorýbola obstaraná.

  Teda

  Inému sa vyhrážal ťažkou ujmou na zdraví a inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to mohlo vzbudiť dôvodnú obavu a čin spáchal závažnejším spôsobom konanie so zbraňou.

  8
  Čim spáchal
  Prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1, ods.2 písm.a) Tr.zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm. a) Tr.zákona.

  Pretože v rozsudku 3T 169/2015 nie je ani len zmienka o 2 metrovej drevenej tyči, je relevantné, že zločinecká skupina v zložení:

  JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr.Zuzana Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr.Jarmila Janová,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR,bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevna pri Hornáde.
  JUDr.Iveta Dreisigová,manželka JUDr.Dreisiga,bytom Pod Rožkami 39,044.31 Družstevna pri Hornáde mojú osobu krivo obvinili z tr. činu, ktorý som nespáchal a nebolo mi ani preukázané, že som na manželov Dreisigových vykrikoval,, vypadni odtialto takú ti prijebem, že s tadiaľto budete utiekať“
  Už to, že Iveta Dreisigová si celý priebeh filmovala na kameru a tento dokument mohla doložiť ako dôkaz polícii, že sa tak stalo, ako to popisuje skorumpovaná klientelizmom prokurátorka Gogová. Naopak, po zhľadnutí tohto dokumentu všetci zistili, že to čo napísala Gogová do žaloby nie je pravda, doporučila prokurátora Gogová toto video nepoužiť a na otázku vyšetrovateľa PZ p. Ľocha či má toto video, Dreisigová uviedla, že nahrávku omylom vymazali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Vo svojom Vyrozumení zo dňa 05.03.2019 skorumpovaná klientelizmom JUDr.Adamcová pokračuje:

  Trestný poriadok upravuje niekoľko právnych inštitútov, ktorými sa dotknutá osoba môže domáhať preskúmania rozhodnutia a jemu predchádzajúceho konania za účelom dosiahnutia nápravy. Rovnako uvedenie právneho názoru pri rozhodovaní nie je trestným činom a za vyslovenie právneho názoru
  9
  nemožno vyvodzovať trestnoprávnu, resp. inú zodpovednosť.

  Toto je názor prokurátora, ktorý má v pracovnej náplni chrániť spravodlivosť?????????????
  Podľa skorumpovanej klientelizmom prokurátorky JUDr.Adamcovej je krivé obvinenie ,, právny názor“???????????????????????????????????
  Ďakujeme Vám p. GPSR Čižnár, že zamestnávate takých vynikajúcich prokurátorov. Česť Vaši práci!

  Takže nežiadaná, skorumpovaná klientelizmom JUDr.Adamcová prehodnoťte svoje Vyrozumenie č.XV/3 Spr 3/19/1000-8 zo dňa 05.03.2019!!!!!

  Žiadam aby sa začalo trestné stíhanie zločineckej skupiny tak ako je to uvedené v trestnom podaní zo dňa 16.06.2017.

  Žiadam aby niesla trestnoprávnu zodpovednosť JUDr.Adamcová pre porušenie horeuvedených § znení.

  S pozdravom

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Nový predseda Ústavného súdu Fiačan: November 89 som si všimol, bol som priamo účastný

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri