Skúsená sudkyňa: Časť spisu sa nemôže stratiť

| aktuality.sk | streda 24. 10. | Peter Hanák |

Elena Berthotyová, Zdroj: Facebook/Elena Berthotyová   Elena Berthotyová je sudkyňa Najvyššieho súdu a členka združenia sudcov Za otvorenú justíciu. Pôsobila aj na Okresnom súde Bratislava I., kde sa stratila časť spisu z kauzy spojenej s Marianom Kočnerom.

Ako reagujete na to, že sa mala stratiť podstatná časť spisu v kauze Technopol? 

Sudkyňou som od roku 1994 a ešte som nepočula, že by sa stratila časť spisu. Stalo sa, že sa stratil spis - vtedy dochádza k jeho rekonštrukcii. To sa deje v spolupráci s účastníkmi konania, teda že všetky podania v danej veci ako žaloby, vyjadrenia, dôkazy, sa musia duplicitne do spisu doložiť. Spis sa teda môže stratiť, ale celý. Nikdy som nepočula o tom, že by sa stratila len časť. 

Ako si to vysvetľujete? Ako sa môže stratiť časť spisu?

Nemám podrobné informácie o tomto prípade, ale aj vzhľadom na to, o akú kauzu ide, nedá sa vylúčiť, že mohlo dôjsť k trestnému činu. Bez spolupráce ľudí zvnútra justície by sa to asi nemohlo udiať, lebo existuje kancelársky poriadok, ktorý hovorí, ako narábať so spisom. Spisová kancelária a aj sudca si vedú záznamy o tom, kde sa spis nachádza. Kancelária vedie záznamy aj o tom, keď je spis niekomu zapožičaný - napríklad ak ho potrebuje iný sudca, alebo prebieha disciplinárne konanie, alebo je sťažnosť u predsedu súdu alebo na ministerstve. Toto všetko musí byť zaznamenané.

Takže súd musí vedieť, kto mal ten spis v rukách?

Na Okresnom súde Bratislava I., kde som 6 rokov pôsobila, sa viedli podrobné záznamy a spisová kancelária fungovala výborne. Mali by existovať zápisy o tom, kto prišiel do kontaktu so spisom. Dokonca aj o tom, ak sudca odovzdal spis vyššiemu súdnemu úradníkovi s nejakými pokynmi. Ak k tomu pristupovali poctivo a tieto záznamy robili, dá sa to verifikovať. 

Je možné, že by časť spisu zobral niekto iný než človek zvnútra súdu?

Do kontaktu so spisom mohli prísť aj účastníci konania alebo ich právni zástupcovia. To sa ale deje tak, že pri nahliadaní do spisu musí byť prítomný pracovník súdu. O všetkom sa spisuje záznam, aj o tom, z čoho si účastník robí fotokópie.

Neviem, nechcem tvrdiť, že sa to takto stalo. Ale je to jedna z možností.

Takže minimálne súd by mal vedieť, kto mal spis v rukách. Ale ako zistia, kto zobral časť spisu?

To už neviem, lebo s takýmto prípadom som sa nikdy nestretla. Minister spravodlivosti dal podnet na začatie trestného stíhania a bude to na orgánoch činných v trestnom konaní, aby vykonali dokazovanie, vypočuli osoby, ktoré prichádzali so spisom do kontaktu. Myslím, že by sa to mohlo dať vyšetriť.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (capcara ondrej)

  Vážená p.Berthotyová,ale môže,tu je príklad
  a kto potrestá juristuta GPSR?
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Generálna prokuratúra SR 14.06.2018
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1


  VEC

  Podľa ustanovenia §62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1)Tr.poriadku,týmto podávam trestné oznámenie z korupcie klientelizmom,z porušenia § 213 ods.1.ods.2,písm.b) tr.zákona, porušenie §326 ods.3 písm.c) Tr.zákona,porušenie ň375 ods.1 písm.a)Tr.zákona,porušenie čl. 20 ods.1)Ústavy SR na JUDr.Jaromíra Čižnára,GPSR.

  Odôvodnenie

  JUDr.Jaromír Čižnár neoprávnene zadržiava moj súkromný majetok a to dokumentáciu o korupcii prokurátorov Košických prokuratúr a Košických policajtov,včetne policajtov z OO PZ v Kysaku v počte 254 listov,čim podľa § 213 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona sa dopustí ten,kto si prisvojí cudzú vec,ktorá mu bola zverena, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu malú.
  Subjektom tohto trestného činu je JUDr.Jaromír Čižnár, GPSR,ktorému boli spisy zverené,ktoré nie sú v jeho vlastníctve a boli mu k dispozícii len za určitým účelom.
  JUDr.Jaromír Čižnár konal v rozpore s účelom zverenia,spisy si prisvojil a odmieta mi ich vrátiť.

  Objektom je zákonom chránený záujem v podobe mojho majetku,konkrétne zverených Príloh,ktoré boli poslené dňa 02.02.2016 k rukám JUDr.Čižnára so spisom zo dňa 19.08.2016 za účelom verejnej Výzvy GPSR JUDr.Čižnára o nahlasovaní korupcie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Subjektívna stránka,predstavuje vnútorný vzťah JUDr.Čižnára k vlastnému protiprávnemu konaniu a jeho následkom.
  Subjektívna stránka spočíva v úmysle konaní JUDr.Čižnára.
  JUDr.Čižnár v momente prečítaní mojej Žiadosti o vrátenie uvedených spisov zo dňa 11.04.2016 okamžite uvažoval,že mi ich nevráti.Tento úmysel JUDr.Čižnár vykonal z rôznych subjektívnych dôvodov.
  2
  Objektívna stránka pozostáva z:

  1)protiprávne konanie,čo je v tomto prípade konanie v rozpore s platnou právnou úpravou § 213 Tr.zákona.
  2)škodlivý následok,čiže vzniknutá ujma,ktorá vznikla konaním JUDr.Čižnára a to škody na mojom majetku,ktorá činí 270 eur.
  3)Súvislosť príčiny a následku (kauzálny nexus) protiprávne konanie JUDr.Čižnára so škodlivým následkom pre mojú osobu.
  Žiadam aby JUDr.Čižnár niesol trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie horeuvedených ustanovení.
  Žiadam aby mi JUDr.Čižnár vyplatil škodu na majtku v hodnote 270 eura.

  Žiadam aby JUDr.Jaromír Čižnár mi s okamžitou platnosťou vrátil spisy,ktoré sa týkajú:

  1)Podozrenie z porušenia na JUDr.Jána Štrbáka zo dňa 19.08.2015,spis 43 listov
  2)Tr.oznámenie na JUDr.Ivetu Dreisigovú zo dňa 15.05.2015,spis 56 listov
  3)Tr.oznámenie na Ing.Viktóriu Kmiťovú zo dňa18.09.2015,spis 43 listov
  4)Podozrenie z porušenia starostka Ing.Adriana Fečková zo dňa 18.08.2015,26 listov
  5)Podozrenie z porušenia na JUDr.Jána Štrbáka zo dňa 19.08.2015,43 listov
  6)Tr.oznámenie na Ing.Viktóriu Kmiťovú zo dňa 18.09.2015,43 listov

  Spolu je to 254 listov.
  Je nutné podotknúť,že GPSR JUDr.Jaromír Čižnár osobne vyzval v médiach občanov SR aby sa nebáli a nahlasovali korupciu!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Napokon, jeho osoba ako JURISTUT sama korupciu klientelizmom podporuje!!!!!!!!!!!!!!

  S pozdravom

  od Košice, Slovakia
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Skúsená sudkyňa: Časť spisu sa nemôže stratiť

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri